KBT, hur går det till? Dina besök och forskning.    

Kognitiv beteendeterapi bygger på att människan formas av det vi varit med om och utifrån de  erfarenheterna bygger vi upp föreställningar och tankar om oss själva och omvärlden.  

Våra tankar påverkar sedan i hög grad våra känslor och vårt beteende. Ibland kan dessa föreställningar leda oss till dåligt mående och hindra oss att leva fullt ut. I samtalsterapin undersöker vi hur just du har formats och vilka verktyg du kan behöva för att hantera vardag eller relationer på ett nytt sätt.  

Tänk dig att du går en kurs i att lära känna dig själv. Terapi kan ses som en utbildning i att tänka och agera annorlunda för att må bättre. I bland är det lätt och ibland är det svårt att se på sitt liv med nya ögon. Men ha modet att lära dig om dig själv så kommer du att påverka ditt liv i en positiv riktning.

Kognitiv beteendeterapi är vetenskapligt utvärderad och har visat sig fungera bra för dem som lider av bland annat: 

Fobier, rädsla för situationer, saker, djur etc                          Oro och ångest                                           Stressproblem                                                                        Relationsproblem / Parkommunikation       Depression, nedstämdhet, sorg och krisreaktioner                Låg självkänsla och negativ självbild          Tvångshandlingar                                                                   Beroendeproblematik                               Posttraumatiskt stressymtom                                                 Sorgbearbetning                                         Konflikthantering                                                                     Sömnstörningar etc.      

KBT är ett så kallat paraplybegrepp som inrymmer en hel del olika tekniker och metoder beroende på vilka behov klienten har. Det är därför det är verksamt på så många olika problem. Många anser att KBT är det bästa alternativet av de olika psykologiska behandlingar som finns idag. Men som så mycket med oss människor är det den personliga upplevelsen och det egna engagemanget som som avgör hur väl en terapi fungerar.    

När ska man söka hjälp?

Man brukar säga att när problemen påverkar ens eget eller omgivningens dagliga liv på ett negativt sätt eller när man inte kan ta sig ur t.ex. en sorg inom en rimlig tid, då kan det vara bra att få hjälp. Det är dock viktigt att det är ett eget beslut och att man som klient är motiverad att förändra situationen. 

 

Hur går KBT terapi till?

KBT är en strukturerad och målinriktad terapimetod som är effektiv och ofta får mycket bra resultat. Du och terapeuten arbetar aktivt tillsammans för att kartlägga, bli medveten om och förstå dina tankar, handlingsmönster och reaktioner i samspelet med dig omgivning. Först och främst fokuserar vi på hur det är nu och vad det är som gör att problemet finns idag. Hur vi tänker, beter oss och hur vi mår i kropp och själ är format av våra erfarenheter och upplevelser, våra medvetna eller omedvetna val. Därför kan vår livshistoria vara viktig för att förstå hur vi fungerar idag. 

Hemarbete är en viktig del i KBT och du kommer att få uppdrag att göra mellan träffarna. Genom hemarbete fortsätter behandlingen utanför terapirummet och det påskyndar ofta resultaten.

Din roll som klient är att vara aktiv i terapirummet, det är ju dig det handlar om! Terapeuten har också en aktiv roll för att ge kunskap, förklaringar, verktyg och modeller. Tillsammans lägger vi ditt pussel, utforskar och utmanar dina tankar och vanor.  

Hur kan prat om mina problem få mig att må bättre?  

Jo, den moderna forskningen visar att om vi tränar hjärnan att tänka eller agera på ett annat sätt än det vi gör automatiskt och under trygga förhållanden, så ändras strukturerna i hjärnan. De vägar som våra tankar ofta tar i hjärnan kan ses i magnetkameror som upplysta motorvägar. De automatiska tankarnas motorvägar, som vi inte riktigt styr över, är ofta vältrafikerade. När vi blir medvetna om detta och övar på att låta tankarna ta andra, för oss mer sunda, vägar i hjärnan låter vi motorvägarna vila och kan istället ta de mer njutbara landsortsvägarna, metaforiskt talat. Resultaten av alternativt tänkande kan även det ses i magnetkameror och effekten är ofta slående och långlivade. 

Lägger man också till de effekter vi får när vi aktivt hanterar våra stressnivåer får vi ännu bättre resultat av våra alternativa tankar och beteenden. Läs gärna vidare under Stresshantering och Mindfulness 

Dina besök 

Vid de första besöken pratar vi om det praktiska kring terapin. Vi ringar in den problematik som just du vill ha hjälp med, sätter mål och gör en arbetsplan.

Det antal besök du kommer att göra hos en terapeut beror mycket på vad du söker för och och hur mycket du engagerar dig mellan besöken. Vanligtvis träffar du terapeuten regelbundet med ett bedsök varje vecka, oftast 5-12 tillfällen. Ett besök är ca 45 min långt men i samråd med terapeuten kan du boka dubbeltimmar, vilket ofta upplevs effektivt.

Återbud

Behöver du avboka en tid ska du göra det senast 2 dagar före besöket. Uteblir du utan att ge återbud debiteras du fullt belopp.

Betalning

Du kan betala med kort eller faktura 

Tystnadsplikt

Terapeuten har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte lämnar ut information om dig utan ditt medgivande. (Undantaget är brott mot barn, då har terapeuten rapporteringsskyldighet.)     

Forskning kring KBT  

Forskningen som bedrivs idag visar att många får god hjälp av KBT och att det ger mycket goda resultat. Det finns mycket skrivet och publicerat för dig som är intresserad. Här har jag några länkar att börja med:  Läs mer från forskningen på Karlstads universitet.  

För en mer omfattande beskrivning av KBT och hur man arbetar vid olika problem kan du gå in på  Svenska föreningen för kognitiva och beteendeterapeutiska tekniker (sfKBT) och på  beteendeterapeutiska föreningens (BTF) hemsida.

Länk till Beteende terapeutiska föreningen 

Länk till Svenska föreningen för kognitiva och beteendeterapeutiska tekniker.

 

Välkommen att boka din KBT tid via telefon: 073-247 20 20

eller via e-post: info@linie.se