Mindfulness - ett stresshanteringsverktyg 

Mindfulness, eller medveten närvaro som det kallas för ibland, handlar om att vara här och nu i just den stund som vi befinner oss.                                                                                                             Var skulle vi annars befinna oss kan man fråga?                                                                                 Ofta är man inte helt närvarande med tankarna i nuet eftersom vår hjärna har en förmåga att dra iväg med uppmärksamheten till det förflutna eller till framtiden. Tankarna kan fastna i planerande, dagdrömmar eller oro.   

För det mesta så låter vi vår hjärna fungera på autopilot, vilket innebär att hjärnan observerar och uppmärksammar det som faller den in.                                                                                                     Frågan är bara vad hjärnan uppmärksammar, bra saker eller mindre bra?                                          Hur har hjärnan gjort de valen?                                                                                                            Har den gjort valen medvetet eller är det händelser omkring oss och erfarenheter utanför vår medvetna kontroll som har styrt tankarnas autopilot? 

Medveten närvaro eller Mindfulness är ett förhållningssätt där vi tränar oss i att vår förmåga att släppa taget om de automatiska tankarna och medvetet styra tankarna dit vi vill ha dem.  

Vikten av att slappna av mentalt har man känt till i årtusenden och de flesta kulturer har traditioner för att vila både kropp och sinne efter arbetsdagens slut. Det är först i vårt moderna samhälle, där det finns mycket krav och distraktioner och vi har ersatt den mentala vilan med TV, elektronisk uppkoppling och annan aktivitet vid dagens slut, som vi har fått behov av att aktivt avsätta tid för att vila sinnet och inte tänka på något.   

Det som är skillnaden mellan förr och nu är att vi kan följa vår mentala avslappning med vetenskapliga metoder och verktyg och förstå vad det är som gör att vi mår bra och återhämtar oss.   

 

Verktyg för stresshantering

Ofta leder vår omgivning och våra tankar till att det skapas stress i våra system. Stress och känslor utlöser en cocktail av signalsubstanser och kemi i kroppen och hjärnan. Hjärtat bankar, musklerna spänns, tankarna och uppmärksamheten irrar, etc. 

Som tur är så är vi skapta för att klara ganska mycket stress. Kroppen har ett sinnrikt system för att normalisera stressens kemiska effekt och återföra signalsubstanser och hormoner dit de hör hemma så att vi slappnar av. Det som behövs är att hjärnan och kroppen får använda sin naturliga återhämtningsförmåga, då kan stressen plana ut och vi kan komma i balans igen.

För att öka vår motståndskraft mot påfrestningar och må bättre behöver vi regelbundet ta igen oss mentalt och kroppsligt. 

Mindfulness är ett sätt där vi strukturerat låter kroppens naturliga stresshanteringsfunktioner arbeta. 

 

Forskningsbaserat 

Det pågår många intressanta studier om Mindfulness idag. Ca 400 vetenskapliga arbeten publiceras varje år och antalet ökar stadigt.

Den moderna hjärnforskningen, med magnetkameror som hjälpmedel, har visat att en hjärna är föränderlig och plastisk. Den visar också hur en hjärna som mår dåligt ser ut och i viss mån fungerar. Medveten träning av att rikta tankarna till olika delar av hjärnan får i resultat att man ändrar hjärnans funktion. Nya funktioner tränas upp och dessa ser man tydligt avbilda sig i magnetkameror. Förenklat kan man säga att vi har möjlighet att träna hjärnan på ett liknande sätt som vi tränar våra kroppar och muskler.  

KBT och Mindfulness är sätt att forma våra hjärnor till att fungera och tänka tankar som samarbetar med oss i vår vardag. Men som med kondition så är det färskvara och vi behöver träna våra tankar regelbundet för att ha bestående effekt. 

Mindfulness har visat sig ha och goda effekter med ökad koncentrationsförmåga samt fokus, ökat välbefinnande och minskat lidande. Fina resultat visas i behandling av depression, smärta, sömnsvårigheter och ångest.  

Länk till MFC, Mindfulnesscenter och Dr. Ola Schenström   

Här kan du läsa om den allra senaste forskningen på området från Mindfulexperience. 

 

Mindfulness ingår i olika former i det som man idag talar om Tredje vågens beteendeterapi tillsammans med ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och DBT (Dialektisk Beteendeterapi).  

Grunden till Mindfulnessen hittar vi i MBSR (Mindfulnessbaserad stressreduktion) Som grundades av Jon Kabat-Zin. Läs mer om grundaren i SvD här   

Läs mer om MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) här (på engelska)  

 

 

Röster om Mindfulness

"Jag trodde inte att det skulle fungera så bra!"

"Min träning har givit fantastiska resultat! Jag känner mig lugn på ett helt annat sätt, kan hantera stressiga situationer helt annorlunda."   

 

 

Välkommen att boka din Mindfulnessinstruktör

073-247 20 20 eller info@linie.se