Stresshantering

För enskild person eller företag.

Stress är en av vår tids stora utmaningar. Vi påverkas av stress såväl i våra arbeten som i privatlivet. Både att ha för mycket eller för lite att göra skapar stress i oss.                                                       Trots spaltmeter av tips och information har vi ofta svårt att stå emot när stressen sköljer över oss.  

Stress signalerar att en fara är på väg. Stressen gör oss extra alerta i små doser men får negativa effekter på olika sätt i större doser. Oftast pratar vi om stress som kommer utifrån, från vår omgivning när andra pressar oss. Men stress kan också komma inifrån, från tankar, krav, föreställningar mm som vi skapar själva.

När vi stressar larmar kroppen och sinnet på olika sätt och med olika reaktioner. Vi kan kämpa med irritation eller ilska, fly med rastlöshet och sömnproblem eller bli mer handlingsförlamade med trötthet, nedstämdhet, depression och smärta.                                                                                       Stressens reaktioner är väldigt individuell och personlig. 

Som tur är så är vi skapta för att klara ganska mycket stress. Kroppen har ett sinnrikt system för att normalisera stressens kemiska effekt och återföra signalsubstanser och hormoner dit de hör hemma om vi ger kroppen och sinnet chansen att återhämta sig.  

 

Lär dig hantera stress bättre 

Här lär du dig att hantera stressen på ett effektivt sätt. Ju mer vi lär oss om våra egna reaktioner ju lättare får vi att hantera dem. Därför arbetar vi med både teori och praktik och svarar på frågor om:  

  • Vad har stressen för funktion? Vad händer i våra kroppar och hjärnor? När blir stressen farlig och när är den ofarlig?
  • Vad stressar oss? Hur märker vi att vi är på väg in i en stressloop och hur kan vi ta hjälp och stöd från vår omgivning? 
  • Hur tänker vi om stress? Är den en självklar del av livet? Hur kan vi ändra våra vanor.
  • Vi övar på hur vi praktiskt kan förebygga och öka motståndskraften mot stress och vi övar på vad vi kan göra när stressen slår till. 

Stresshantering är färskvara! Vi behöver träna stresshantering regelbundet för att må bra.   

 

Läs mer om stress på Karolinska institutet  

 

Här kan du läsa om ett exempel där vredesutbrott ledde till hjärtinfarkt och där Stresshantering och KBT hjälpte. Länk till artikel

 

Företag? 

Är ditt företag eller organisation i behov av att hantera stress på ett effektivt sätt erbjuder LINIE LIFESKILLS  även utbildningar i Praktisk Stresshantering. Tag gärna kontakt för offert, förslag och mer information 

 

Välkommen att boka din stresshanteringstid på 073-247 20 20 eller info@linie.se